Paper Beast - приключение от Эрика Шайи

Разработчик From Dust выпустит приключение Paper Beast.